ESH kapsamında verilen sağlık hizmetleri
01 Mart 2021

Evde Sağlık hizmetleri muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır.
Bu kapsamda;

  • Kan ve idrar tahlilleri alma işlemi,
  • EKG çekimi,Pansuman,İdrar sondası uygulaması,
  • Beslenme için sonda uygulaması,
  • Gerekli durumlarda uzman hekim konsültasyonları,
  • Hastanın ihtiyacı olan ilaç ,alt bezi,havalı yatak,tekerlekli sandalye  vb. hizmetler,
  • Hastanın talebi üzerine, mobil ekiplerimizin ve transfer araçlarımızın da uygunluğu doğrultusunda nakil ve transfer hizmetleri verilmektedir.
  • Evde Sağlık hizmetleri kapsamına alınmış hastalara  talepleri doğrultusunda  ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir.
  • Evde Sağlık hizmetleri verilirken, yapılacak işlemler ve varsa komplikasyonları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılarak  verilmektedir.
  • Hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin ev ortamında almasının uygun olmaması veya ani olarak sağlık sorunları gelişmesi halinde  uygun sağlık kuruluşuna transferi sağlanır veya gerekli yönlendirmeler  yapılır.


Evde Sağlık Hizmetleri planlı ve randevulu olarak çalışmaktadır.  Bunun için ziyaret edilecek kişilerin  randevu tarihi ve saati birimler tarafından  kendilerine bildirilir.