Hedeflerimiz
05 Ocak 2021

- Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz biçimde birime uygulamak
- Birimimizin SKS ye uygun olarak yapılanmasını sağlamak
- Çalışanların memnuniyet oranını artırmak
- Sağlık çalışanlarının sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
- Daha çok sayıda hastaya hizmet sağlamak,tıbbi bakım ve destek sağlamak
- Hizmeti kolaylaştıracak tüm donanımı sağlamak
- Randevu zaman aralığının analizini yapmak ve iyileştirme çalışmaları yapmak
- Personelin işine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimlere katılımlarının sağlanması
- Daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak
- Personellerin sertifikasyon durumlarına, yetenek ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarını sağlamak
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapmak ve çözüme kavuşturmak